dochter van Huitema-Vallinga BVVallinga - de Jong is aangeslotten bij Bouwgarant & Bouwend Nederland

Restauratie Martinikerk te Bolsward

De Martinikerk te Bolsward is in 2011 gerestaureerd in samenwerking met De Jong Workum B.V. Inmiddels is De Jong een dochteronderneming van Bouwbedrijf Huitema Vallinga B.V. genaamd Bouwbedrijf Vallinga - de Jong, Restaureren & Bouwen.

In de toren is een trekbalk en zijn de spantpoten deels vervangen. Ook op het dak zijn alle leien vervangen, en zijn er ladderhaken aangebracht voor de toekomstige restauraties of onderhoudswerkzaamheden. Het muurlood rondom de kerk is vervangen, het voegwerk is uitgebikt en opnieuw aangebracht. Tot slot is de haan bovenop de toren voorzien van nieuw bladgoud en zijn de koperen goten hersteld. 

In de kerk heeft de bonte knaagkever op verschillende plekken het hout aangetast. Dit hout moest worden vervangen. 

Wilt u meer weten of wilt u ook restauratiewerkzaamheden uitvoeren aan een historisch pand? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij horen graag uw plannen.