dochter van Huitema-Vallinga BVVallinga - de Jong is aangeslotten bij Bouwgarant & Bouwend Nederland

Restauratie PKN kerk te Ferwoude

De PKN Kerk te Ferwoude is intern compleet gerestaureerd. 


De kerkbanken zijn in onze werkplaats gerestaureerd en terug geplaatst in de kerk. Tevens zijn de wanden opnieuw gestukadoord. Tot slot zijn er schilder/herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Wilt u meer weten of wilt u ook restauratiewerkzaamheden uitvoeren aan een historisch pand? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij horen graag uw plannen.