dochter van Huitema-Vallinga BVVallinga - de Jong is aangeslotten bij Bouwgarant & Bouwend Nederland

Restauratie kerk Oldeboarn

De kerk Oldeboarn is veel houtwerk gerestaureerd.

Hierbij zijn de oude details en authentiekheid zo goed mogelijk gewaarborgd.

Wilt u meer weten of wilt u ook restauratiewerkzaamheden uitvoeren aan een historisch pand? Neem dan vrijblijvend contact op. Wij horen graag uw plannen.