dochter van Huitema-Vallinga BVVallinga - de Jong is aangeslotten bij Bouwgarant & Bouwend Nederland

Leveringsvoorwaarden

COVO2010 leveringsvoorwaarden preview

Onze leveringen en diensten zijn gebaseerd op de voorwaarden volgens Consumenten Voorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (Covo2010)

Deze Consumenten Voorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 september 2010.

Consumenten Voorwaarden Verbouwingen en toelichting behoren bij het BouwGarant Contract voor verbouwingen.

U kunt de voorwaarden hier digitaal downloaden.